English

Mesečni program

April 2018

      Printable version
  • 02.04.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30
   • BELL - A1 kurs engleskog

    

  • 03.04.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL - A2 kurs engleskog

   17:30 - 18:30

   Tea & Talk-radionice konverzacije sa Danbi Lee i Centrom za devojke

  • 04.04.2018 Wed.
  • 18:00 - 19:00

   TED Talks- časovi konverzacije

  • 05.04.2018 Thu.
  • 13:45 - 15:15

   Study group za studente sa Bogdanom, Milanom i Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   BELL - A1 kurs engleskog

  • 10.04.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30
   • BELL - A2 kurs engleskog

    

   17:30 - 18:30
   • Tea & Talk-radionice konverzacije sa Danbi Lee i Centrom za devojke

    

  • 11.04.2018 Wed.
  • 18:00 - 19:00
   • TED Talks- časovi konverzacije

    

  • 12.04.2018 Thu.
  • 13:45 - 15:15

   Study group za studente sa Bogdanom, Milanom i Dimitrijem

   17:00 - 18:30
   • BELL - A1 kurs engleskog

    

   17:30 - 20:00
   • Američki filmski klub sa Danbi Lee

    

  • 13.04.2018 Fri.
  • 16:00 - 17:30
   • BELL - A2 kurs engleskog

    

  • 14.04.2018 Sat.
  • 11:00 - 12:30
   • Forum teatar sa Svetlanom Medar

    

  • 16.04.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30
   • BELL - A1 kurs engleskog

    

  • 17.04.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30
   • BELL - A2 kurs engleskog

    

   17:30 - 18:30
    • Tea & Talk-radionice konverzacije sa Danbi Lee i Centrom za devojke

    

  • 18.04.2018 Wed.
  • 18:00 - 19:00
   • TED Talks- časovi konverzacije

    

  • 19.04.2018 Thu.
  • 13:45 - 15:15
   • Study group za studente sa Bogdanom, Milanom i Dimitrijem

    

   17:00 - 18:30
   • BELL - A1 kurs engleskog

    

  • 20.04.2018 Fri.
  • 16:00 - 17:30
    • BELL - A2 kurs engleskog

    

  • 21.04.2018 Sat.
  • 11:00 - 12:30
    • Forum teatar sa Svetlanom Medar

    

  • 23.04.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30
    • BELL - A1 kurs engleskog

    

  • 24.04.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30
    • BELL - A2 kurs engleskog

    

   17:30 - 18:30
   • Tea & Talk-radionice konverzacije sa Danbi Lee i Centrom za devojke

    

  • 25.04.2018 Wed.
  • 18:00 - 19:00

   TED Talks- časovi konverzacije

  • 26.04.2018 Thu.
  • 13:45 - 15:15
   • Study group za studente sa Bogdanom, Milanom i Dimitrijem

    

   17:00 - 18:30
    • BELL - A1 kurs engleskog

    

  • 27.04.2018 Fri.
  • 16:00 - 17:30
     • BELL - A2 kurs engleskog

    

  • 28.04.2018 Sat.
  • 11:00 - 12:30

   Forum teatar sa Svetlanom Medar

  • 30.04.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30
    • BELL - A1 kurs engleskog

    

Strane

Dodatne strane