English

Mesečni program

November 2017

      Printable version
  • 01.11.2017 Wed.
  • 09:00 - 17:00

   Flex intervjui

   10:00 - 12:00

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:00

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

   18:00 - 19:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

  • 02.11.2017 Thu.
  • 09:00 - 17:00

   Flex intervjui

   15:30 - 17:30

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

   18:00 - 19:00

   Otvorena debata sa Dimitrijem i Milanom

   19:00 - 20:00

   TEDed klub

  • 03.11.2017 Fri.
  • 09:00 - 17:00

   FLEX intervjui

   16:00 - 17:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

   17:30 - 19:30

   Business incubator sa Dimitrijem i Bogdanom

   18:00 - 19:30

   Kreativno pisanje sa Ivanom Drajzlom

  • 04.11.2017 Sat.
  • 08:30 - 13:00

   FLEX intervjui

   11:00 - 12:30

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

  • 06.11.2017 Mon.
  • 13:30 - 14:30

   Poseta škole "Svetozar Marković"

   17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

  • 07.11.2017 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

   18:00 - 19:30

   Kreativno pisanje sa Ivanom Drajzlom

  • 08.11.2017 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:00

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

   18:00 - 19:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

  • 09.11.2017 Thu.
  • 15:30 - 17:30

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

   18:00 - 19:00

   Otvorena debata sa Dimitrijem i Milanom

  • 10.11.2017 Fri.
  • 16:00 - 17:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

   17:30 - 19:00

   Business incubator sa Dimitrijem i Bogdanom

   18:00 - 19:30

   Kreativno pisanje sa Ivanom Drajzlom

  • 11.11.2017 Sat.
  • 11:00 - 12:30

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

  • 13.11.2017 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

  • 14.11.2017 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

  • 15.11.2017 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:00

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

   18:00 - 19:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

  • 16.11.2017 Thu.
  • 15:30 - 17:30

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

   18:00 - 19:00

   Otvorena debata sa Dimitrijem i Milanom

  • 17.11.2017 Fri.
  • 16:00 - 17:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

   17:30 - 19:00

   Business incubator sa Dimitrijem i Bogdanom

   18:00 - 19:00

   TEDed klub

  • 18.11.2017 Sat.
  • 11:00 - 12:30

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

  • 20.11.2017 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

  • 21.11.2017 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

  • 22.11.2017 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:00

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

   18:00 - 19:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

  • 23.11.2017 Thu.
  • 15:30 - 17:30

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

   18:00 - 19:00

   Otvorena debata sa Dimitrijem i Milanom

   19:00 - 20:00

   TEDed klub

  • 24.11.2017 Fri.
  • 16:00 - 19:00

   ELTA konferencija

  • 25.11.2017 Sat.
  • 09:00 - 10:00

   TEDed klub

  • 27.11.2017 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

  • 28.11.2017 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A2

  • 29.11.2017 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:00

   Poslovni engleski sa Nikolom Tatarom

   17:00 - 18:00

   TEDed klub

   18:00 - 19:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

  • 30.11.2017 Thu.
  • 15:30 - 17:30

   Domaći zadaci sa Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   BELL- kurs engleskog sa Anjom- A1

   18:00 - 19:00

   Otvorena debata sa Dimitrijem i Milanom

Strane

Dodatne strane