English

Mesečni program

July 2017

      Printable version
  • 03.07.2017 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   Toefl sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 04.07.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 05.07.2017 Wed.
  • 09:00 - 15:00

   Access Program sa Biljanom Dodić i Nadicom Stanković

  • 07.07.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   17:00 - 18:30

   Toefl sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 10.07.2017 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

   17:00 - 18:30

   Toefl sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 11.07.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 14.07.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 17.07.2017 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

  • 18.07.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 21.07.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 24.07.2017 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Ted Talks sa Milanom i Dimitrijem

Strane

Dodatne strane