English

Mesečni program

February 2017

      Printable version
  • 01.02.2017 Wed.
  • 11:00 - 01:00

   Sastanak tima za "Nauk nije bauk"

   18:30 - 20:15

   Centar za pisanje

  • 02.02.2017 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 1

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 03.02.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 06.02.2017 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Radionica inkubator preduzetništva sa Vladimirom Figarom

  • 07.02.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 1

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 08.02.2017 Wed.
  • 12:00 - 17:30

   XACE Sajam zapošljavanja 2017

   18:30 - 20:15

   Centar za pisanje

  • 09.02.2017 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 1

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike  sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 10.02.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   17:30 - 19:00

   Conversation Club sa Aleksandrom Božović

  • 13.02.2017 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Radionica inkubator preduzetništva sa Vladimirom Figarom

  • 14.02.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   11:30 - 12:30

   Radionica za Dan zaljubljenih sa Sonjom Rajković

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 1 

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

  • 17.02.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

  • 20.02.2017 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Prezentacija o mesecu afro-američke kulture - Jasmin Pasa

  • 21.02.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 1

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike sa Anjom Đurđanović - Grupa 2

   17:30 - 19:00

   Poetry Slam - Jasmin Pasa

  • 22.02.2017 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Radionica povodom meseca afro-američke kulture sa Sonjom Rajković

   17:30 - 19:30

   Radionica inkubator preduzetništva sa Vladimirom Figarom

   18:30 - 20:15

   Centar za pisanje

  • 24.02.2017 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   17:30 - 19:00

   Conversation Club sa Aleksandrom Božović

  • 27.02.2017 Mon.
  • 13:30 - 15:00

   Sastanak tima za "Nauk nije bauk"

  • 28.02.2017 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies sa Ninom Miladinović

   17:30 - 19:00

   Poetry Slam - Jasmin Passa

Strane

Dodatne strane