English

Mesečni program

December 2016

      Printable version
  • 01.12.2016 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

   14:00 - 16:00

   Sastanak sa predstavnicima Konzulata u Beogradu

   16:00 - 19:00

   KreNi Conference

  • 02.12.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   10:00 - 14:00

   KreNi Conference

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović

  • 05.12.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

  • 06.12.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 07.12.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 09.12.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 12.12.2016 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Entrepreneur Incubator - radionica za mlade preduzetnike - Vladimir Figar

  • 13.12.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   12:00 - 13:00

   Pletenje prstima - Maja Randjelovic

  • 14.12.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 15.12.2016 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Pletenje prstima - Maja Randjelovic

  • 16.12.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović

  • 19.12.2016 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Entrepreneur Incubator - radionica za mlade preduzetnike - Vladimir Figar

  • 20.12.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   12:00 - 13:00

   Pletenje prstima - Maja Randjelovic

  • 21.12.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 23.12.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 26.12.2016 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Entrepreneur Incubator - radionica za mlade preduzetnike - Vladimir Figar

  • 27.12.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 28.12.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 30.12.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović

Strane

Dodatne strane