English

Mesečni program

November 2016

      Printable version
  • 01.11.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 02.11.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 03.11.2016 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

  • 04.11.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović

  • 07.11.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 08.11.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 09.11.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 10.11.2016 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 11.11.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 14.11.2016 Mon.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 15.11.2016 Tue.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 16.11.2016 Wed.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 17.11.2016 Thu.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   17:30 - 18:30

   Study group - radionica za studente anglistike Filozofskog fakulteta

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 18.11.2016 Fri.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović

  • 21.11.2016 Mon.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

  • 22.11.2016 Tue.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 23.11.2016 Wed.
  • 09:00 - 17:00

   Testiranje za FLEX program razmene

   17:00 - 18:30

   Čas upoznavanja sa novom Fulbrajtovom stipendistkinjom - Jasmine Passa

   18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 24.11.2016 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

   16:00 - 17:00

   "Happy Day" radionica povodom Dana zahvalnosti za učenike trećeg i četvrtog razreda - Sonja Rajković 

   17:00 - 18:00

   "Happy Day" radionica povodom Dana zahvalnosti za učenike od petog do osmog razreda - Sonja Rajković 

  • 25.11.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:00 - 18:30

   Radionica za mlade preduzetnike Rotarakt kluba "Niš Mediana" - Natalija Premović

  • 26.11.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Poseta učenika sa Access programa u Nišu

   10:00 - 12:00

   Poseta ucenika gimnazije Svetozar Markovic- Radionica Magic - Sonja Rajkovic

  • 28.11.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Radionica za izradu nakita - Marijana Pecelj

  • 29.11.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 30.11.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

Strane

Dodatne strane