English

Mesečni program

October 2016

      Printable version
  • 03.10.2016 Mon.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 04.10.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 18:30

   Prezentacija FLEX programa razmene - Jelena Ristić

  • 05.10.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 06.10.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 07.10.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 10.10.2016 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović -TEST

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 11.10.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 12.10.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 13.10.2016 Thu.
  • 16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 14.10.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović, FLEX alumna

  • 17.10.2016 Mon.
  • 16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 18.10.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 19.10.2016 Wed.
  • 18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 20.10.2016 Thu.
  • 16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 21.10.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović, FLEX alumna

  • 24.10.2016 Mon.
  • 16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 25.10.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 26.10.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Istorija Predsedničkih izbora u Americi - predavač Dejvid Goldfild

   18:30 - 20:15

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 27.10.2016 Thu.
  • 16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

  • 28.10.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Konverzacijski klub - Aleksandra Božović, FLEX alumna

  • 31.10.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Kreativna radionica / Pravljenje nakita - Marijana Pecelj

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:30

   Engleski za početnike (nastavni nivo) - Anja Đurđanović

Strane

Dodatne strane