English

Mesečni program

July 2016

      Printable version
  • 01.07.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 04.07.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 05.07.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 07.07.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 08.07.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 11.07.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 12.07.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 14.07.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 15.07.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 18.07.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 19.07.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 21.07.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 22.07.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 25.07.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 26.07.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

  • 28.07.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:30
   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 29.07.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - pomoć iz engleskog jezika  - Biljana Petrović

Strane

Dodatne strane