English

Mesečni program

June 2016

      Printable version
  • 01.06.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

  • 02.06.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za radnike PU “Pčelica” – Aleksandra Stojanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

  • 03.06.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 06.06.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije - Mladen, Vladan

  • 07.06.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   "Breaking the Walls" - Vlada Figar

   18:00 - 19:00

   Čas debate - Džesika Kolins

  • 08.06.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Prevencija raka dojke - Predavač: Kate Heyden

  • 09.06.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za radnike PU “Pčelica” – Aleksandra Stojanović

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

  • 10.06.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   17:30 - 19:00

   Prezentacija AU PAIR programa - Milica i Ana - AYUSA

  • 13.06.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije - Mladen, Vladan

  • 14.06.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

   18:00 - 19:00

   Čas debate - Džesika Kolins

  • 15.06.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

  • 16.06.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za radnike PU “Pčelica” – Aleksandra Stojanović

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

  • 17.06.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 20.06.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije - Mladen, Vladan

  • 21.06.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 22.06.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

  • 23.06.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

  • 24.06.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 27.06.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije - Mladen, Vladan

  • 28.06.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Biljana Petrović

  • 29.06.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

  • 30.06.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

Strane

Dodatne strane