English

Mesečni program

May 2016

      Printable version
  • 04.05.2016 Wed.
  • 17:30 - 18:30

   Časovi konverzacije za studente tehničkih fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Writing Center - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 05.05.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za zaposlene u "Pčelici" - Aleksandra Stojanović

   17:00 - 18:30

   "Breaking the Walls" - Vlada Figar

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja - Ivan Stamenković

   19:00 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 09.05.2016 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Radionica fotografije - Zoran Ćirić

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Časovi konverzacije za studente tehničkih fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije - Mladen, Vladan

  • 10.05.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - radionica za studente ekonomije i menadžmenta - Vlada Figar

   18:00 - 19:00

   Čas debate - Džesika Kolins

  • 11.05.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   17:30 - 18:30

   Časovi konverzacije za studente tehničkih fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena...

  • 12.05.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za radnike PU “Pčelica” – Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike – Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

   19:00 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 13.05.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

  • 16.05.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Časovi konverzacije za studente tehničkih fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike – Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije – Mladen, Vladan

   18:00 - 19:00

   Čas debate - Džesika Kolins

  • 17.05.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - radionica za studente ekonomije i menadžmenta - Vlada Figar

  • 18.05.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   17:30 - 18:30

   Časovi konverzacije za studente tehničkih fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 19.05.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za radnike PU “Pčelica” – Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike – Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

   19:00 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 20.05.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

  • 23.05.2016 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Radionica fotografije – Zoran Ćirić

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Časovi konverzacije za studente tehničkih fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike – Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks časovi konverzacije – Mladen, Vladan

  • 24.05.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - radionica za studente ekonomije i menadžmenta - Vlada Figar

   18:00 - 19:00

   Čas debate - Džesika Kolins

  • 25.05.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 26.05.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za radnike PU “Pčelica” – Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike – Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   Radionica kreativnog pisanja – Ivan Stamenković

   19:00 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey, Nevena…

  • 27.05.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

  • 30.05.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski – Nikola Tatar

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

  • 31.05.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework buddies - pomoć iz engleskog jezika - Đorđe Stojanović

Strane

Dodatne strane