English

Mesečni program

April 2016

      Printable version
  • 01.04.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 14:00

   Kreativne radionice: Enkaustika - Maja Ranđelović

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL - Anja Đurđanović

  • 04.04.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 05.04.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 14:00

   Kreativne radionice: Reciklaža - Maja Ranđelović

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vlada Figar

   18:00 - 19:00

   Kritičko čitanje i konverzacija - Džesika Kolins

  • 06.04.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:30 - 18:30

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 07.04.2016 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Social Impact Award Program

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 08.04.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 14:00

   Kreativne radionice: Enkaustika - Maja Ranđelović

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL - Anja Đurđanović

  • 11.04.2016 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Radionica fotografije - Zoran Ciric

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 12.04.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vlada Figar

   18:00 - 19:00

   Kritičko čitanje i konverzacija - Džesika Kolins

  • 13.04.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:30 - 18:30

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 14.04.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za zaposlene u "Pčelici" - Aleksandra Stojanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 15.04.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 14:00

   Kreativne radionice: Enkaustika - Maja Ranđelović

  • 18.04.2016 Mon.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 19.04.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vlada Figar

  • 20.04.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 21.04.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za zaposlene u "Pčelici" - Aleksandra Stojanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 22.04.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL - Anja Đurđanović

  • 25.04.2016 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Radionica fotografije - Zoran Ciric

   15:00 - 16:06

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 26.04.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00
  • 27.04.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:30 - 18:30

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Writing Center - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

  • 28.04.2016 Thu.
  • 12:00 - 15:00

   Engleski za početnike za zaposlene u "Pčelici" - Aleksandra Stojanović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Writing Center - Kelsey Montzka, Snežana Đurić

Strane

Dodatne strane