English

Mesečni program

March 2016

      Printable version
  • 01.03.2016 Tue.
  • 10:00 - 15:00

   Obuka za pisanje projekata u Narodnoj bibiloteci

   10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 13:30

   Kreativne radionice: Reciklaža - Maja Ranđelović

   1. grupa - 10-11.30
   2. grupa - 12-13.30

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vladimir Figar

  • 02.03.2016 Wed.
  • 10:00 - 15:00

   Obuka za pisanje projekata u Narodnoj biblioteci

   17:00 - 18:00

   Irski ples - Kelsey Montzka

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 03.03.2016 Thu.
  • 10:00 - 15:00

   Obuka za pisanje projekata u Narodnoj biblioteci

   11:00 - 14:00

   Orijentacija - AYUSA Work&Travel

   12:30 - 14:00

   Engleski za početnike za zaposlene u Pčelici - Aleksandra MIladinović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 04.03.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice: Pletenje prstima - Maja Ranđelović

  • 07.03.2016 Mon.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 08.03.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 13:30

   Kreativne radionice: reciklaža - Maja Ranđelović

   1. grupa - 10-11.30
   2. grupa - 12-13.30

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vladimir Figar

   18:00 - 19:00

   Kritičko čitanje i konverzacija - Džesika Kolins

  • 09.03.2016 Wed.
  • 17:00 - 18:00

   Irski ples - Kelsey Montzka

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 10.03.2016 Thu.
  • 12:30 - 14:00

   Engleski za početnike za zaposlene u Pčelici - Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 11.03.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL  - Anja Đurđanović

  • 14.03.2016 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Radionica fotografije - Zoran Ćirić

   17:00 - 18:00

   Časovi konverzacije za studente sa Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 15.03.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 13:30

   Kreativne radionice: Reciklaža - Maja Ranđelović

   1. grupa - 10-11.30
   2. grupa - 12-13.30

   17:00 - 18:00

   Predsednički izbori u SAD - Džesika Kolins

   18:00 - 19:30

   Breaking the Walls - Vladimir Figar

   18:00 - 19:00

   Kritičko čitanje i konverzacija - Džesika Kolins

  • 16.03.2016 Wed.
  • 17:00 - 18:00

   Irski ples- Kelsey Montzka

   17:30 - 18:30

   Časovi konverzacije za studente sa Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 17.03.2016 Thu.
  • 12:30 - 14:00

   Engleski za početnike za zaposlene u Pčelici - Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 18.03.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 11:30

   Kreativne radionice: Pletenje prstima - Maja Ranđelović

   11:30 - 13:00

   Poseta škole "Desanka Maksimović" iz Grdelice

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL  - Anja Đurđanović

  • 21.03.2016 Mon.
  • 17:30 - 18:30

   Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 19:30

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 22.03.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 13:30

   Kreativne radionice: Reciklaža - Maja Ranđelović

   1. grupa - 10-11.30
   2. grupa - 12-13.30

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vladimir Figar

   18:00 - 19:00

   Kritičko čitanje i konverzacija - Džesika Kolins

  • 23.03.2016 Wed.
  • 11:00 - 15:00

   Intervjui za stipendiju Bendžamin Frenklin

   17:00 - 18:00

   Irski ples - Kelsey Montzka

   17:30 - 18:30

    

   • Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 24.03.2016 Thu.
  • 12:30 - 14:00

   Engleski za početnike za zaposlene u Pčelici - Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 25.03.2016 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL  - Anja Đurđanović

  • 28.03.2016 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Radionica fotografije - Zoran Ćirić

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

    

   • Čas konverzacije sa studentima Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike - Anja Đurđanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks - Mladen, Marija, Vladan

  • 29.03.2016 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Homework Buddies - Đorđe Stojanović

   10:00 - 13:30

   Kreativne radionice: Reciklaža - Maja Ranđelović

   1. grupa - 10-11.30
   2. grupa - 12-13.30

   17:30 - 19:00

   Breaking the Walls - Vladimir Figar

   18:00 - 19:00

   Kritičko čitanje i konverzacija - Džesika Kolins

  • 30.03.2016 Wed.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   17:00 - 18:00

   Irski ples - Kelsey Montzka

   17:30 - 18:30

    

   • Čas konverzacije za studente Elektronskog fakulteta - Sanja Ignjatović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

  • 31.03.2016 Thu.
  • 12:30 - 14:00

   Engleski za početnike za zaposlene u Pčelici- Aleksandra Miladinović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike- Anja Đurđanović

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje - Snežana Đurić, Kelsey Montzka

Strane

Dodatne strane