English

Mesečni program

November 2015

      Printable version
  • 02.11.2015 Mon.
  • 09:00 - 17:00

   Flex testiranje

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Kurs konverzacije (Sanja Ignjatović)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

  • 03.11.2015 Tue.
  • 09:00 - 17:00

   Flex testiranje

   10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:00 - 18:30

   Studiranje u Americi - prezentacija Međunarodnog akademskog centra

  • 04.11.2015 Wed.
  • 09:00 - 10:00

   Engleski za seniore (Biljana Petrović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike (Sanja Ignjatović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 05.11.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   15:30 - 16:30

   AYUSA prezentacija

   17:00 - 18:00

   Irski ples (Kelsey Montzka)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 06.11.2015 Fri.
  • 15:45 - 17:15

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL (Anja Đurđanović)

  • 09.11.2015 Mon.
  • 10:00 - 11:30

   Kreativna radionica za izradu nakita (Marijana Pecelj Jovanović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Kurs konverzacije (Sanja Ignjatović)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

  • 10.11.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

  • 12.11.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   15:30 - 16:30

   AYUSA prezentacija

   17:00 - 18:00

   Irski ples (Kelsey Montzka)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 13.11.2015 Fri.
  • 15:45 - 17:15

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL (Anja Đurđanović)

  • 16.11.2015 Mon.
  • 10:00 - 11:30

   Kreativna radionica za izradu nakita (Marijana Pecelj Jovanović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Kurs konverzacije (Sanja Ignjatović)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

  • 17.11.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:00 - 18:00

   CV i motivaciono pismo - radionica sa Džesikom Kolins

  • 18.11.2015 Wed.
  • 09:00 - 10:00

   Engleski za seniore (Biljana Petrović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike (Sanja Ignjatović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 19.11.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   15:30 - 16:30

   AYUSA prezentacija

   17:00 - 18:00

   Irski ples (Kelsey Montzka)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 20.11.2015 Fri.
  • 15:45 - 17:15

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL (Anja Đurđanović)

  • 23.11.2015 Mon.
  • 10:00 - 11:30

   Kreativna radionica za izradu nakita (Marijana Pecelj Jovanović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Kurs konverzacije (Sanja Ignjatović)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

  • 24.11.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:00 - 18:00

   CV i motivaciono pismo - radionica sa Džesikom Kolins

  • 25.11.2015 Wed.
  • 09:00 - 10:00

   Engleski za seniore (Biljana Petrović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike (Sanja Ignjatović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 26.11.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć pri učenju engleskog jezika (Đorđe Stojanović)

   15:30 - 16:30

   AYUSA prezentacija

   17:00 - 18:00

   Irski ples (Kelsey Montzka)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

   18:30 - 20:30

   Centar za pisanje (Kelsey Montzka, Snežana Đurić)

  • 27.11.2015 Fri.
  • 15:45 - 17:15

   Kreativne radionice (Maja Ranđelović)

   17:30 - 19:00

   Priprema za TOEFL (Anja Đurđanović)

  • 30.11.2015 Mon.
  • 10:00 - 11:30

   Kreativna radionica za izradu nakita (Marijana Pecelj Jovanović)

   15:00 - 16:00

   Poslovni engleski - Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Kurs konverzacije (Sanja Ignjatović)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike (Anja Đurđanović)

Strane

Dodatne strane