English

Mesečni program

September 2015

      Printable version
  • 02.09.2015 Wed.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike, Sneža Đurić

  • 03.09.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

  • 04.09.2015 Fri.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   17:00 - 18:30

   Kurs za pripremu TOEFL-a, Snežana Đurić

  • 07.09.2015 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike, Sneža Đurić

  • 08.09.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

  • 09.09.2015 Wed.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike, Sneža Đurić

  • 10.09.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

  • 11.09.2015 Fri.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   17:00 - 18:30

   Kurs za pripremu TOEFL-a, Snežana Đurić

  • 12.09.2015 Sat.
  • 12:00 - 13:30
  • 14.09.2015 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike, Sneža Đurić

  • 15.09.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

  • 16.09.2015 Wed.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

  • 17.09.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00
  • 18.09.2015 Fri.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   17:00 - 18:30

   Kurs za pripremu TOEFL-a, Snežana Đurić

  • 21.09.2015 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike, Sneža Đurić

  • 22.09.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice - Maja Ranđelović

   17:00 - 18:00

   Prezentacija A-SMYLE programa

  • 23.09.2015 Wed.
  • 16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

  • 24.09.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

   17:30 - 19:00
  • 25.09.2015 Fri.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   17:00 - 18:30

   Kurs za pripremu TOEFL-a, Snežana Đurić

  • 28.09.2015 Mon.
  • 15:00 - 16:00

   Poslovni engleski, Nikola Tatar

   16:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike, Sneža Đurić

  • 29.09.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćih zadataka i pripreme testova, Đorđe Stojanović

   12:00 - 13:30
  • 30.09.2015 Wed.
  • 15:00 - 17:30

   Engleski za početnike, Sanja Ignjatović

Strane

Dodatne strane