English

Mesečni program

April 2015

      Printable version
  • 01.04.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:00 - 17:45

   Engleski jezik za početnike III, instruktor: Sanja Ignjatović

   17:00 - 18:00

   Vreme je za matematiku, instruktori: Mladen Živanović, Petar Đorđević

   17:00 - 18:00

   Profesionalna komunikacija na engleskom sa Kelsey Montzka

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, instruktor: Snežana Đurić

  • 02.04.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Spelling Bee - priprema

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and W&T konsultacije

  • 03.04.2015 Fri.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski jezik, drugi nivo, instruktor: Snežana Đurić

   19:10 - 20:40

   Pripremna nastava za TOEFL, instruktor:  Snežana Đurić

  • 04.04.2015 Sat.
  • 10:30 - 12:45

   Kurs računara za seniore, instrruktor: Kristina Stevanović

  • 06.04.2015 Mon.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   16:00 - 17:00

   Časovi konverzacije na elektronskom fakultetu, instruktori: Jelena Stanković, Marija Lilić

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik za početnike, instruktor:  Snežana Đurić

  • 07.04.2015 Tue.
  • 09:45 - 12:00

   Engleski jezik za seniore, instruktor: Biljana Petrović

   10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Kurs engleskog jezika za seniore, instruktor: Đorđe Stojanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks (časovi konverzacije), instruktori: Mladen Živanović, Vladan Krstić

  • 08.04.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   11:00 - 13:00

   Kreativna uskršnja radionica

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, instruktor: Snežana Đurić

  • 09.04.2015 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Spelling Bee - priprema

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and W&T konsultacije

  • 10.04.2015 Fri.
  • 08:00 - 19:00
  • 13.04.2015 Mon.
  • 08:00 - 19:00
  • 14.04.2015 Tue.
  • 09:45 - 12:00

   Engleski jezik za seniore, Biljana Petrović

   10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00
   16:30 - 18:00

   Književni klub,  Đorđe Stojanović

   18:00 - 19:00

   TED Talks (časovi konverzacije), Mladen Živanović, Vladan Krstić

  • 15.04.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, Snežana Đurić

  • 16.04.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and W&T konsultacije

   17:00 - 18:00

   Čas svinga sa Kelsey

   17:00 - 18:30

   Prezentacija na temu "Quo vadis? Universities, Online Learning and The Mobile Student", James Quirk

  • 17.04.2015 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice za učitelje i učiteljice, Maja Ranđelović

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik, drugi nivo, Snežana Đurić

   19:10 - 20:40

   Pripremna nastava za TOEFL, Snežana Đurić

  • 18.04.2015 Sat.
  • 10:30 - 12:45

   Kurs računara za penzionere, Kristina Stevanović

  • 20.04.2015 Mon.
  • 16:00 - 17:00

   Časovi konverzacije na elektronskom fakultetu, Jelana Stanković, Marija Lilić

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik za početnike, Snežana Đurić

  • 21.04.2015 Tue.
  • 09:45 - 12:00

   Kurs engleskog jezika za penzionere, Biljana Petrović

   12:00 - 13:00

   Engleski jezik za penzionere, Đorđe Stojanović

   16:30 - 18:00

   Academic Advising Hour, Kelsey Montzka

   18:00 - 19:00

   TED Talks (časovi konverzacije), Mladen Živanović, Vladan Krstić

  • 22.04.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00

   Profesionalna konverzacija za engleskom sa Kelsey

   18:00 - 19:00

   Centar za pisanje, Snežana Đurić

  • 23.04.2015 Thu.
  • 15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair W&T konsultacije

   16:30 - 18:00

   Pripremna nastava iz psihologije, Maja Ignjatović

  • 24.04.2015 Fri.
  • 12:00 - 13:30

   Kreativne radionice za učitelje i učiteljice,  Maja Ranđelović

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik, drugi nivo, Snežana Đurić

   19:10 - 20:40

   Engleski jezik za početnike, nova grupa, Snežana Đurić

  • 25.04.2015 Sat.
  • 10:30 - 12:45

   Kurs računara za penzionere,  Kristina Stevanović

  • 27.04.2015 Mon.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   16:00 - 17:00

   Spelling Bee Finale

   16:00 - 17:00

   Časovi konverzacije na elektronskom fakultetu, Jelena Stanković, Marija Lilić

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik za početnike, Snežana Đurić

  • 28.04.2015 Tue.
  • 09:45 - 12:00

   Kurs engleskog za penzionere, Biljana Petrović

   10:00 - 12:00
   12:00 - 13:00

   Kurs engleskog za penzionere, Đorđe Stojanović

    

   16:30 - 18:00

   Književni klub, Đorđe Stojanović

   17:00 - 18:00

   Čas svinga sa Kelsey

   18:00 - 19:00

   TED Talks (čas konverzacije), Mladen Živanović, Vladan Krstić

  • 29.04.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   17:00 - 18:00

   Profesionalna konverzacija na engleskom sa Kelsey

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, Snežana Đurić

  • 30.04.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and W&T konsultacije

   16:30 - 18:00

   Pripremna nastava iz psihologije, Maja Ignjatović

Strane

Dodatne strane