English

Mesečni program

February 2015

      Printable version
  • 02.02.2015 Mon.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   16:30 - 18:00

   Academic Advising Hour sa Kelsey Montzka

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik za početnike I, instruktor: Snežana Đurić

  • 03.02.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Engleski jezik za penzionere, Instruktor: Đorđe Stojanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks, Moderatori: Vladan Krstić, Danilo Kostić

  • 04.02.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:00 - 16:30

   Pripremna nastava za polaganje TOEFL ispita,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike III,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, Instruktor: Snežana Đurić

  • 05.02.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   16:30 - 18:00

   Engleski jezik za početnike II,  instruktor: Sanja Ignjatović

  • 06.02.2015 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice za nezaposlene žene: pletenje prstima. Instruktor: Maja Ranđelović

  • 07.02.2015 Sat.
  • 10:30 - 11:00

   Kurs računara za penzionere, 1. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:00 - 11:30

   Kurs računara za penzionere, 2. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:30 - 12:00

   Kurs računara za penzionere, 3. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

  • 09.02.2015 Mon.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik za početnike I, instruktor: Snežana Đurić

  • 10.02.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Engleski jezik za penzionere, Instruktor: Đorđe Stojanović

   16:30 - 18:00

   Academic Advising Hour with Kelsey Montzka

   18:00 - 19:00

   Ted Talks, Moderatori: Vladan Krstić, Danilo Kostić

  • 11.02.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:00 - 16:30

   Pripremna nastava za polaganje TOEFL ispita,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike III,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, Instruktor: Snežana Đurić

  • 12.02.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and Work and Travel Orientation

   16:30 - 18:00

   Engleski jezik za početnike II,  instruktor: Sanja Ignjatović

  • 13.02.2015 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:30

   Kreativne radionice za nezaposlene žene: pletenje prstima. Instruktor: Maja Ranđelović

  • 14.02.2015 Sat.
  • 10:30 - 11:00

   Kurs računara za penzionere, 1. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:00 - 11:30

   Kurs računara za penzionere, 2. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:30 - 12:00

   Kurs računara za penzionere, 3. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

  • 16.02.2015 Mon.
  • 08:00 - 19:00

   Nema programa.

  • 17.02.2015 Tue.
  • 08:00 - 19:00

   Nema programa.

  • 18.02.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:00 - 16:30

   Pripremna nastava za polaganje TOEFL ispita,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike III,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, Instruktor: Snežana Đurić

  • 19.02.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Storygami: Uvodni cas /Instruktor: Nina Lazarevic

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and Work and Travel Orientation

   16:30 - 18:00

   Engleski jezik za početnike II,  instruktor: Sanja Ignjatović

  • 20.02.2015 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

  • 21.02.2015 Sat.
  • 10:00 - 11:30

   Kurs računara za penzionere, 1. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:00 - 11:30

   Kurs računara za penzionere, 2. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:30 - 12:00

   Kurs računara za penzionere, 3. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

  • 23.02.2015 Mon.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Job Fair: High Sierra Pools, HR Director: Adrienne Barile

   16:30 - 18:00

   Academic Advising Hour sa Kelsey Montzka

   17:30 - 19:00

   Engleski jezik za početnike I, instruktor: Snežana Đurić

  • 24.02.2015 Tue.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Engleski jezik za penzionere, Instruktor: Đorđe Stojanović

   18:00 - 19:00

   Ted Talks, Moderatori: Vladan Krstić, Danilo Kostić

  • 25.02.2015 Wed.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   15:00 - 16:30

   Pripremna nastava za polaganje TOEFL ispita,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   16:30 - 18:00

   Engleski za početnike III,  Instruktor: Sanja Ignjatović

   18:00 - 20:30

   Centar za pisanje, Instruktor: Snežana Đurić

  • 26.02.2015 Thu.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

   12:00 - 13:00

   Storygami: Nastavak/Instruktor: Nina Lazarevic

   15:30 - 16:30

   AYUSA Aupair and Work and Travel Orientation

   16:30 - 18:00

   Engleski jezik za početnike II,  instruktor: Sanja Ignjatović

  • 27.02.2015 Fri.
  • 10:00 - 12:00

   Pomoć u izradi domaćeg zadatka iz engleskog jezika

  • 28.02.2015 Sat.
  • 10:30 - 11:00

   Kurs računara za penzionere, 1. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:00 - 11:30

   Kurs računara za penzionere, 2. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

   11:30 - 12:00

   Kurs računara za penzionere, 3. grupa, Instructor: Kristina Stevanović

Strane

Dodatne strane