English

Mesečni program

May 2017

      Printable version
  • 03.05.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Englenski jezik sa pocetnike 

   12:30 - 13:30

   Svetski dan oslobodjenje pressa

  • 04.05.2017 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi citanja sa Shqipe 

   14:00 - 15:00

   Film "Mermaid"

  • 05.05.2017 Fri.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog sa napredu grupu

   12:30 - 13:30

   Documentarni film 

  • 08.05.2017 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Englenski jezik 

   14:00 - 15:00

   Svetski dan crvenih krsa

  • 09.05.2017 Tue.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe

   14:00 - 09:00

   Dokumentarni film "TSUNAMI"

  • 10.05.2017 Wed.
  • 10:00 - 11:00

   Vreme za igranje 

   13:00 - 14:00

   PREZENTACIJA "The U.S. and Osce"

  • 11.05.2017 Thu.
  • 10:00 - 11:00

   Puzzle ujutro 

   11:00 - 12:00

   Casovi engleskog jezika sa pocetnike

  • 12.05.2017 Fri.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi engleskog jezika sa naprednu grupu

    

   14:00 - 15:00

   Wiii igrice 

  • 15.05.2017 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   English course 

   15:00 - 16:00

   Narodni dan porodice 

  • 16.05.2017 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe

   14:00 - 15:00

   Vreme za igrice

  • 17.05.2017 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi engleskog jezika 

   13:00 - 14:00

   Vreme za igranje sa Shqipe

  • 18.05.2017 Thu.
  • 10:00 - 11:00

   Narodni dan muzeja 

   16:00 - 17:00

   Casovi pripovedanje sa Shqipe

  • 19.05.2017 Fri.
  • 10:30 - 11:30

   Casovi engleskog sa naprednu grupu

   16:00 - 18:00

   Vreme filma "Cast away"

  • 22.05.2017 Mon.
  • 10:30 - 11:30

   Casovi engleskog sa pocetnike 

   12:00 - 11:00

   Conversation classes with Shqipe

  • 23.05.2017 Tue.
  • 11:00 - 12:00

   Svetski dan kornjace 

   13:00 - 14:00

   Casovi citanja sa Shqipe 

  • 24.05.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi engleskog sa pocetnike 

   13:00 - 14:00

   Svetski dan Skizofrenije 

  • 25.05.2017 Thu.
  • 10:00 - 11:30

   "Dan peskira"

   15:00 - 17:00

   Film "Hancock"

  • 26.05.2017 Fri.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi englenskog jezika sa naprednu grupu . 

   13:00 - 14:00

   Vreme igranje sa Shqipe 

  • 29.05.2017 Mon.
  • 10:00 - 11:00

   English course 

   12:00 - 13:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 30.05.2017 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Film " the croods"

   14:00 - 15:00

   Vreme igranje sa Shqipe 

  • 31.05.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi konverzacije 

   13:00 - 14:00

   Svetski dan protiv duvana 

Strane

Dodatne strane