English

Mesečni program

April 2017

      Printable version
  • 03.04.2017 Mon.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog sa pocetnike 

   14:00 - 15:00

   Casove citanja sa Shqipe

   16:00 - 17:00

   Cas za diskusije

  • 04.04.2017 Tue.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe

   12:30 - 13:30

   Radionica za medjunardoni dan svesnosti mine

   15:00 - 16:49

   Vreme za karaoke 

  • 05.04.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi engleskog sa naprednu grupu

   14:00 - 16:00

   Film za decu "Letter Factory "

   16:00 - 17:00

   Vreme za citanje 

  • 06.04.2017 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   12:00 - 14:00

   Aktivnosti za "Dan sporta "

   14:00 - 15:00

   Pripovedanje 

  • 07.04.2017 Fri.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi engleskog jezika sa ucenike osnovnoe skole 

   12:00 - 13:00

   Papirshou za "Roma day "

   15:00 - 16:00

   Zanatsko vreme sa decom 

  • 10.04.2017 Mon.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi engleskog jezika sa pocetnike 

   12:00 - 13:00

   Pripovedanje 

   15:00 - 16:00

   Documentarni film 

  • 11.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 13:30

   Vreme za karaoke i gitaru 

   13:00 - 14:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   14:30 - 15:30

   Casovi citanja sa Shqipe

  • 12.04.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi engleskog jezika sa naprednu grupu

   13:00 - 14:00

   Dan ludski let u prostor

   15:00 - 16:00

   Pripovedanje 

  • 13.04.2017 Thu.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi engleskog jezika sa ucenike osnovne skole 

   11:00 - 12:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   13:00 - 11:00

   Film za decu " Alice in wonderland"

  • 18.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   13:00 - 14:00

   Casovi citanja sa Shqipe

   15:00 - 16:00

   Vreme za karaoke

  • 19.04.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi engleskog jezika sa naprednu grupu

   13:00 - 14:00

   Zanatski cas sa decu 

   16:00 - 18:00

   Vreme filma " Matters of the heart"

  • 20.04.2017 Thu.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi engleskog jezika sa pocetnike 

   12:00 - 13:00

   Pripovedanje

   15:00 - 17:00

   Vreme filma " Men in black "

  • 21.04.2017 Fri.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika sa ucenke osnove skole

   13:00 - 15:00

   Vreme filma " Inside the white house"

   15:00 - 16:00

   Vreme za igranje " Connect four"

  • 24.04.2017 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi engleskog sa pocetnike

   13:00 - 14:00

   Vreme za puzzle

   14:00 - 15:00

   Wii igrice

  • 25.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Svetski dan malarije 

   14:00 - 12:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe

   16:00 - 17:20

   Dokumentarni film o  malarije

  • 26.04.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi engleskog jezika sa naprednu grupu

   12:30 - 13:30

   Casovi citanja sa Shqipe

   14:30 - 15:30

   Wiii igrice

  • 27.04.2017 Thu.
  • 10:00 - 11:00

   Vreme za igranje sa decom 

   12:00 - 13:00

   Vreme za citanje

   13:00 - 14:00

   Casovi konverzacije 

  • 28.04.2017 Fri.
  • 11:30 - 00:00

   Casovi engleskog jezika sa ucenike osnovne skole

   13:00 - 14:00

   Vreme filma " Tsunami "

   15:00 - 16:00

   Vreme za karaoke 

Strane

Dodatne strane