English

Mesečni program

March 2017

      Printable version
  • 06.03.2017 Mon.
  • 10:00 - 14:00

   Kurs Engleskog sa obe grupe sa Lids Berisha

   15:00 - 17:00

   Casovi konverzacije sa student intern Shqipe

   17:00 - 19:00

   Vreme Filma sa studentima osnovne skole

  • 07.03.2017 Tue.
  • 11:30 - 12:00

   Cas Konverzacije

   12:00 - 13:00

   Peace Corps Day - Uvod sa Blerim Zeqiri

   16:00 - 18:00

   Vreme za citanje sa Shqipe

  • 08.03.2017 Wed.
  • 11:00 - 14:00

   Radionica sa decom iz osnovnih skola za ~Dan Zena~ ispred kutka.

   15:00 - 17:00

   Kurs Engleskog sa naprednim nivoom

   16:00 - 18:00

   Vreme za igru

  • 09.03.2017 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Cas Konverzacije

   15:00 - 17:00

   Vreme Filma -“Tea and justice”

   17:30 - 19:00

   Cas konverzacije sa Lids

  • 10.03.2017 Fri.
  • 11:00 - 12:00

   Kurs Engleskog sa naprednim nivoom.

   15:00 - 16:00

   Vreme za Igru  - Izaberi igru

   17:00 - 19:00

   Vreme Filma -“ American folk blues festival”-

  • 13.03.2017 Mon.
  • 02:00 - 03:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   04:00 - 05:00

   Crtani film za decu

   12:00 - 13:00

   Casovi englenskog jezika 

  • 14.03.2017 Tue.
  • 05:00 - 06:00

   Vreme za karaoke 

   11:00 - 12:00

   Svetski dan knjige 

   13:00 - 14:00

   Vreme za igranje sa Shqipe

  • 15.03.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika sa ucenici osnovne skole

   14:00 - 15:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   16:00 - 17:00

   wii igrice 

  • 16.03.2017 Thu.
  • 14:00 - 15:00

   Casovi konversacije sa Shqipe

   16:00 - 17:00

   Vreme filma - Habits of highly efective people 

   17:00 - 18:00

   Radionica sa studenti srednje skole 

  • 17.03.2017 Fri.
  • 14:00 - 15:00

   papershow za dan Patrika 

   15:00 - 16:00

   Patric- crtani film

   16:00 - 17:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 20.03.2017 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika sa naprednu grupu

   14:00 - 15:00

   Vreme za karaoke 

   16:00 - 17:00

   Casovi citanja sa Shqipe 

  • 21.03.2017 Tue.
  • 13:00 - 14:00

   Svetski dan eliminacije radikalske diskriminacije 

   16:00 - 17:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   17:00 - 18:00

   Casovi citanja  sa Shqipe

  • 22.03.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog sa naprednu grupu 

   13:00 - 14:00

   Vreme za puzzle 

   15:00 - 16:00

   Dokumentarni film 

  • 23.03.2017 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Caovi englenskog sa ucenici osnovne skole

   14:00 - 12:00

   Vreme filma - Cinderella

   14:00 - 15:00

   Vreme za igranje 

  • 24.03.2017 Fri.
  • 14:00 - 15:00

   Casovi konverzacije sa Lids 

   16:00 - 17:17

   Vreme za igrice sa Lids 

   16:00 - 17:00

   Movie time for elementary school students

    

  • 27.03.2017 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika 

   14:00 - 15:22

   Vreme za igranje 

   16:00 - 17:00

   Vreme za karaoke sa Aurona i Flakrona 

  • 28.03.2017 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Vreme konverzacije  sa Shqipe

   14:00 - 15:00

   Vreme citanje sa Shqipe 

   15:00 - 16:00

   Kratak film i diskusije o film

  • 29.03.2017 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika 

   15:00 - 16:00

   Vreme za karaoke sa Aurona i Flakrona

  • 30.03.2017 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   15:00 - 16:00

   wii igrice 

   16:00 - 17:00

   Vreme filma 

  • 31.03.2017 Fri.
  • 14:00 - 15:00

   Dan Cezara Cheva 

   15:00 - 16:00

   Documentarni film 

Strane

Dodatne strane