English

Mesečni program

February 2017

      Printable version
  • 01.02.2017 Wed.
  • 12:30 - 13:30

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 02.02.2017 Thu.
  • 13:30 - 14:30

   Vreme za film "Welcome portarits of america "

   15:00 - 16:00

   Vreme za  karaoke 

  • 03.02.2017 Fri.
  • 00:00 - 11:30

   Casovi englenskog jezika 

   13:00 - 14:00

   Casovi citanja sa Shqipe

  • 06.02.2017 Mon.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog sa pocetnike 

   12:00 - 13:00

   Cas konverzacije sa Shqipe

  • 07.02.2017 Tue.
  • 11:30 - 13:00

   Narodni dan svesnosti crnca   o sidu 

   14:00 - 15:00

   Vreme za puzzle 

  • 08.02.2017 Wed.
  • 13:00 - 14:00

   Vreme za igrice (Connect four )

   14:00 - 15:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 09.02.2017 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi citanja 

   14:00 - 16:00

   Vreme filma "In the heat of the night "

  • 10.02.2017 Fri.
  • 10:30 - 12:30

   Wii igrice 

   13:00 - 14:00

   Casovi citanja sa Shqipe 

  • 13.02.2017 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika svi nivo

   13:00 - 14:00

   Pripovedanje sa Shqipe

  • 14.02.2017 Tue.
  • 11:30 - 12:30

   Dan zaljubljenih 

  • 15.02.2017 Wed.
  • 12:30 - 13:30

   Citanje crne literatue 

   15:00 - 16:00

   Crne umetnosti 

  • 16.02.2017 Thu.
  • 11:00 - 12:00

   Vreme citanje sa Shqipe 

   15:00 - 17:00

   Vreme filma "The men who build america "

  • 17.02.2017 Fri.
  • 11:00 - 13:00

   Vreme za puzzle 

   14:00 - 15:00

   Vreme za igranje 

  • 20.02.2017 Mon.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi Englenskog jezika 

   11:00 - 12:00

   Vreme za igranje 

  • 21.02.2017 Tue.
  • 11:00 - 12:00

   Narodni dan maternog jezika 

  • 22.02.2017 Wed.
  • 13:00 - 14:00

   Rodjendan na George Washingtona .

   14:00 - 15:00

   Dokumentarni film za George Washington 

  • 23.02.2017 Thu.
  • 10:30 - 11:30

   Casovi englenskog jezika svi nivoa

   13:00 - 14:00

   Vreme za karaoke 

  • 24.02.2017 Fri.
  • 15:00 - 17:00

   Vreme filma " Changing Lanes " 

  • 27.02.2017 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Casovi englenskog jezika 

   13:00 - 14:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 28.02.2017 Tue.
  • 14:00 - 16:00

   Vreme filma " African,American lives "

Strane

Dodatne strane