English

Mesečni program

November 2016

      Printable version
  • 02.11.2016 Wed.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog jezika sa osnovnoskolci

   14:00 - 15:00

   Casovi citanja sa Shqipe

  • 03.11.2016 Thu.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

   15:00 - 17:00

   Vreme filma 

  • 04.11.2016 Fri.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog jezika - odrasla grupa

  • 07.11.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:00

   Prezentacija za rak dojke 

   14:00 - 15:00

   Eleksija u USA

  • 08.11.2016 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Svetski dan planiranja gradjevine 

  • 09.11.2016 Wed.
  • 11:30 - 12:30

   Englenski casovi sa osnovnoskolci 

  • 10.11.2016 Thu.
  • 12:00 - 13:30

   Casovi citanja sa Shqipe 

  • 11.11.2016 Fri.
  • 11:30 - 12:30
   15:00 - 17:00

   Vreme filma 

  • 14.11.2016 Mon.
  • 10:30 - 11:30

   Casovi englenskog sa pocetnike

  • 15.11.2016 Tue.
  • 10:00 - 11:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 16.11.2016 Wed.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog jezika sa osnocnoskolci 

   13:00 - 14:00

   Svetski dan tolerancije 

  • 17.11.2016 Thu.
  • 13:00 - 14:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe 

  • 18.11.2016 Fri.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog jezika - odrasla grupa 

   15:00 - 17:00

   Vreme filma 

  • 21.11.2016 Mon.
  • 10:30 - 11:30

   Casovi englenskog sa pocetnike 

   13:30 - 14:30

   Svetski dan televizije 

  • 22.11.2016 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi citanja sa Shqipe

   15:00 - 16:00

   Vreme filma

  • 23.11.2016 Wed.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi engleskog jezika sa osnovnoskolce 

  • 24.11.2016 Thu.
  • 00:00 - 00:00

   Casovi citanja sa Shqipe 

  • 25.11.2016 Fri.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi englenskog jezika sa odraslu grupu

   14:00 - 16:00

   Casovi filma 

  • 28.11.2016 Mon.
  • 10:30 - 11:30

   Casovi englenskog sa pocetnike

  • 29.11.2016 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Casovi konverzacije sa Shqipe

  • 30.11.2016 Wed.
  • 11:30 - 12:30

   Casovi srpskog jezika sa osnovnoskoce

   13:00 - 14:00

   svetski dan kompjutera

Strane

Dodatne strane