English

Mesečni program

November 2015

      Printable version
  • 04.11.2015 Wed.
  • 10:30 - 17:00

   Kurs engelskog za dva nivoa

  • 05.11.2015 Thu.
  • 12:00 - 14:00

   Vreme za citanje sa Milicom Stosic, AC student

  • 06.11.2015 Fri.
  • 11:00 - 15:00

   Vreme za igru i film

  • 09.11.2015 Mon.
  • 10:30 - 12:30

   Kurs engleskog jezika sa ucenicima osnovnih skola

  • 12.11.2015 Thu.
  • 15:00 - 18:00

   Vreme za film - Playing by heart

  • 13.11.2015 Fri.
  • 10:00 - 14:00

   Vreme za igru - Guess who?

  • 16.11.2015 Mon.
  • 09:30 - 10:30

   Cas konverzacije

  • 18.11.2015 Wed.
  • 14:30 - 16:00

   Kurs engleskog za dva nivoa

  • 19.11.2015 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Cas konverzacije o internacionalnom danu muskaraca

  • 20.11.2015 Fri.
  • 11:30 - 15:30

   Vreme za igru - Wii game

  • 23.11.2015 Mon.
  • 09:00 - 12:30

   Kurs engleskog jezika za dva nivoa

  • 24.11.2015 Tue.
  • 11:00 - 15:00

   Vreme za film - The Simpsons

  • 25.11.2015 Wed.
  • 12:15 - 13:15

   Cas konverzacije posvecen nasilju nad zenama

  • 26.11.2015 Thu.
  • 15:00 - 18:00

   Radionica povodom dana zahvalnosti

  • 27.11.2015 Fri.
  • 14:00 - 16:00

   Vreme za film - Lincoln's birthday

  • 30.11.2015 Mon.
  • 12:20 - 13:20

   Cas konverzacije

Strane

Dodatne strane