English

Mesečni program

June 2018

      Printable version
  • 01.06.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 02.06.2018 Sat.
  • 15:15 - 16:45

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Asja Karapandža

  • 04.06.2018 Mon.
  • 17:30 - 19:00

   Predavanje o uzbunjivačima. Gostuju Robert J. Meklin i Tomas Divajn

  • 05.06.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 07.06.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 08.06.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 09.06.2018 Sat.
  • 15:15 - 16:45

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Asja Karapandža

  • 12.06.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 14.06.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 15.06.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 18.06.2018 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Radionice La Leche League: podrška dojenju / Moderatorke: Marija Taraba, Ivana Robertson

   *Američki kutak Beograd je zatvoren za publiku tokom trajanja radionice

  • 19.06.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 21.06.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:00

   Književnost i humor u „Saut Parku“ / Predavač: dr Stefan Pajović

  • 22.06.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 26.06.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 28.06.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

  • 29.06.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

Strane