English

Mesečni program

March 2018

      Printable version
  • 01.03.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 02.03.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 03.03.2018 Sat.
  • 11:00 - 13:00

   Programiranje LEGO robota - Druga srpska misija na Mars (zatvorena grupa) / Moderatori: Alen Piljak, Stefan Zdravković, Saša Gucunja, Igor Kovandzic, Danijela Pantić, Srđan Milanović

   15:30 - 17:00

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (closed group)

   17:00 - 18:30

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

   18:45 - 20:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 05.03.2018 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 06.03.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 07.03.2018 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 08.03.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 09.03.2018 Fri.
  • 10:00 - 17:00

   Američki kutak Beograd učestvuje na Međunarodnom sajamu obrazovanja – EDUfair™ 2018. Pronađite nas na štandu Ambasade SAD u Beogradu u Crowne Plaza Hotelu

  • 10.03.2018 Sat.
  • 10:00 - 17:00

   Američki kutak Beograd učestvuje na Međunarodnom sajamu obrazovanja – EDUfair™ 2018. Pronađite nas na štandu Ambasade SAD u Beogradu u Crowne Plaza Hotelu

   11:00 - 13:00

   Programiranje LEGO robota - Druga srpska misija na Mars (zatvorena grupa) / Moderatori: Alen Piljak, Stefan Zdravković, Saša Gucunja, Igor Kovandzic, Danijela Pantić, Srđan Milanović

   17:00 - 18:30

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

   18:45 - 20:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 12.03.2018 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

    

  • 13.03.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 14.03.2018 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

    

  • 15.03.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 16.03.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Predavanje: Migracije i identitet: uporedna imigracija Iraca, Mađara i Srba u SAD. Predavač: Dr Stefan Pajović

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 17.03.2018 Sat.
  • 11:00 - 13:00

   Programiranje LEGO robota - Druga srpska misija na Mars (zatvorena grupa) / Moderatori: Alen Piljak, Stefan Zdravković, Saša Gucunja, Igor Kovandzic, Danijela Pantić, Srđan Milanović

   17:00 - 18:30

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

   18:45 - 20:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 19.03.2018 Mon.
  • 17:30 - 18:30

   Predavanje: Nacionalni parkovi SAD. Predavač: Oven Hejden

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

    

  • 20.03.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 21.03.2018 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Performans Perija Graunda, člana Kornjačinog klana

   * Američki kutak će raditi za korisnike do 17 časova zbog ovog programa

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

    

  • 22.03.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 23.03.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 24.03.2018 Sat.
  • 11:00 - 13:00

   Programiranje LEGO robota - Druga srpska misija na Mars (zatvorena grupa) / Moderatori: Alen Piljak, Stefan Zdravković, Saša Gucunja, Igor Kovandzic, Danijela Pantić, Srđan Milanović

   17:00 - 18:30

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

   18:45 - 20:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 26.03.2018 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

    

  • 27.03.2018 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 28.03.2018 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

    

  • 29.03.2018 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

  • 30.03.2018 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 31.03.2018 Sat.
  • 11:00 - 13:00

   Programiranje LEGO robota - Druga srpska misija na Mars (zatvorena grupa) / Moderatori: Alen Piljak, Stefan Zdravković, Saša Gucunja, Igor Kovandzic, Danijela Pantić, Srđan Milanović

   17:00 - 18:30

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

   18:45 - 20:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Marija Golubović

Strane