English

Mesečni program

December 2017

      Printable version
  • 02.12.2017 Sat.
  • 14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

  • 04.12.2017 Mon.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 05.12.2017 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 06.12.2017 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 07.12.2017 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 08.12.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Prezentacija Global UGRAD programa razmene studenata

  • 09.12.2017 Sat.
  • 10:20 - 13:30

   „Škola medijske pismenosti“ / Centar za marginu (zatvorena grupa)

   14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   15:15 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:15 - 20:45

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 11.12.2017 Mon.
  • 17:30 - 19:00

    TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 12.12.2017 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 13.12.2017 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 14.12.2017 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 15.12.2017 Fri.
  • 18:00 - 18:30

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 16.12.2017 Sat.
  • 10:20 - 14:40

   „Škola medijske pismenosti“ / Centar za marginu (zatvorena grupa)

   14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   15:45 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   17:30 - 19:00

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:15 - 20:45

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 18.12.2017 Mon.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 20.12.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 21.12.2017 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course B1 / Moderator: Marija Golubović (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), level A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

    

  • 23.12.2017 Sat.
  • 14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

    

   15:45 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

    

   17:30 - 19:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), level A1 (closed group) / Moderator: Igor Zagrađanin

    

   19:15 - 20:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), level A2 (closed group) / Moderator: Igor Zagrađanin

    

  • 25.12.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 27.12.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 30.12.2017 Sat.
  • 14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   15:45 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

Strane