English

Mesečni program

November 2017

      Printable version
  • 01.11.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 02.11.2017 Thu.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 03.11.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Teen Conversation Hour / Moderators: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 04.11.2017 Sat.
  • 10:20 - 13:40

   „Škola medijske pismenosti“ / Centar za marginu (zatvorena grupa)

   14:00 - 13:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   15:45 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   17:30 - 19:00

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:15 - 20:45

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 06.11.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 07.11.2017 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 08.11.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 09.11.2017 Thu.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 10.11.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Teen Conversation Hour / Moderators: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 11.11.2017 Sat.
  • 00:01 - 23:59

   ZBOG OBELEŽAVANJA DRŽAVNOG PRAZNIKA AMERIČKI KUTAK NEĆE RADITI U SUBOTU, 11. NOVEMBRA 2017.

  • 13.11.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 14.11.2017 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 15.11.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 16.11.2017 Thu.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 17.11.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Teen Conversation Hour / Moderators: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 18.11.2017 Sat.
  • 10:20 - 13:40

   „Škola medijske pismenosti“ / Centar za marginu (zatvorena grupa)

   14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   15:45 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   17:30 - 19:00

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:15 - 20:45

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 20.11.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 21.11.2017 Tue.
  • 19:45 - 19:45

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 22.11.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 23.11.2017 Thu.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 24.11.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Teen Conversation Hour / Moderators: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, Radomir Vranjković, David Nikić

  • 25.11.2017 Sat.
  • 10:20 - 13:40

   „Škola medijske pismenosti“ / Centar za marginu (zatvorena grupa)

   14:00 - 15:30

   Business Communication Skills 1 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   15:45 - 17:15

   Business Communication Skills 2 / Moderator: Jelena Bogavac (closed group)

   17:30 - 19:00

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:15 - 20:45

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 27.11.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 28.11.2017 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 29.11.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (closed group)

  • 30.11.2017 Thu.
  • 19:45 - 21:15

   Početni kurs engleskog jezika (BELL +), nivo A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

Strane