English

Mesečni program

September 2017

      Printable version
  • 01.09.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Ana Minovski, Marko Aleksić

  • 04.09.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 06.09.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 08.09.2017 Fri.
  • 17:30 - 18:30

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić

  • 11.09.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 13.09.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 15.09.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, David Nikić

  • 18.09.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatorena grupa)

  • 20.09.2017 Wed.
  • 18:00 - 19:30

   Predavanje: Pronalaženje igle u plastu sena: primena magneta u procesu izolacije tumorskih ćelija iz krvi pacijenta / Predavač: Dr Andreja Jović, istraživač

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 22.09.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Ana Minovski, Marko Aleksić, David Nikić

  • 23.09.2017 Sat.
  • 11:00 - 12:00

   Workshop: BEO: The English Olympics Moderator of the workshop: Anita AleksovAnita Aleksov (closed group)

   14:00 - 15:30

   Business Communication Skills / Moderator: Jelena Bogavac

  • 25.09.2017 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 27.09.2017 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 30.09.2017 Sat.
  • 14:00 - 15:30

   Business Communication Skills / Moderator: Jelena Bogavac

Strane