English

Mesečni program

December 2016

      Printable version
  • 01.12.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:30

   PREDAVANJE:I&F McCann Ćošak

  • 02.12.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 03.12.2016 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 05.12.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Matija Suvajdžić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 06.12.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 07.12.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 08.12.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 09.12.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Predavanje & radionica : LJUDSKA PRAVA ZA SVE U SREDNJIM ŠKOLAMA  / MARIJA LUKAČ

  • 10.12.2016 Sat.
  • 14:00 - 15:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 12.12.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Matija Suvajdžić
   (Molimo vas da se najavite!)

   17:00 - 19:00

   Predavanje & radionica : LJUDSKA PRAVA ZA SVE U OSNOVNIM ŠKOLAMA  / MARIJA LUKAČ

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 13.12.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   20:00 - 21:30

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 14.12.2016 Wed.
  • 10:00 - 17:00

   Povodom obeležavanja desetogodišnjice saradnje Američkog kutka i Doma Omladine Beograda, Američki kutak biće otvoren za korisnike od 17 do 20 časova.

   18:30 - 20:00

   Predavanje : Evropa, Islam i modernost

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 15.12.2016 Thu.
  • 10:00 - 18:00

   Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners 2016/2018

   17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 16.12.2016 Fri.
  • 10:00 - 18:00

   Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners 2016/2018

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 17.12.2016 Sat.
  • 14:00 - 15:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 19.12.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 20.12.2016 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Predavanje: Psychology of Love

   20:00 - 21:30

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 21.12.2016 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 22.12.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 23.12.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 24.12.2016 Sat.
  • 14:00 - 14:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 26.12.2016 Mon.
  • 10:00 - 14:00

   ZBOG POSEBNIH PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI, AMERIČKI KUTAK ĆE BITI OTVOREN ZA RAD SA KORISNICIMA OD 10 DO 14 ČASOVA

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 27.12.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 28.12.2016 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 29.12.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 30.12.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 31.12.2016 Sat.
  • 00:00 - 23:59

   Neradni dan zbog novogodišnjih praznika

Strane