English

Mesečni program

November 2016

      Printable version
  • 01.11.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 02.11.2016 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   IT 65+ / Obuka za korišcenje Skajp programa  Moderator: Aleksandra Marinko (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00
  • 03.11.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 04.11.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 05.11.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   RADIONICA ZA PROFESORE ENGLESKOG / Moderator: Kris Priket

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 07.11.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Radionice La Leche League: podrška dojenju / Moderatorke: Marija Taraba, Ivana Robertson

   *Američki kutak Beograd je zatvoren za publiku tokom trajanja radionice

   15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Matija Suvajdžić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 08.11.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 09.11.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00
   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 10.11.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 11.11.2016 Fri.
  • 00:00 - 23:59

   Americki kutak je zatvoren zbog proslavljanja državnog praznika: Dan primirja u I svetskom ratu

  • 12.11.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   RADIONICA ZA PROFESORE ENGLESKOG / Moderator: Kris Priket

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 14.11.2016 Mon.
  • 00:00 - 23:59

   Izmena radnog vremena / Američki kutak će raditi od 13 do 20 časova

   15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Matija Suvajdžić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 15.11.2016 Tue.
  • 00:00 - 23:59

   Izmena radnog vremena / Američki kutak će raditi od 13 do 20 časova

   17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 16.11.2016 Wed.
  • 00:00 - 23:59

   Izmena radnog vremena / Američki kutak će raditi od 13 do 20 časova

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 17.11.2016 Thu.
  • 00:00 - 23:59

   Izmena radnog vremena / Američki kutak će raditi od 13 do 20 časova

   17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 18.11.2016 Fri.
  • 00:00 - 23:59

   Izmena radnog vremena / Američki kutak će raditi od 13 do 20 časova

   17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 19.11.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   RADIONICA ZA PROFESORE ENGLESKOG / Moderator: Kris Priket

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 21.11.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 22.11.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 23.11.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 24.11.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 25.11.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Jelena Bogavac (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:00
  • 26.11.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   RADIONICA ZA PROFESORE ENGLESKOG / Moderator: Kris Priket

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 28.11.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 29.11.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Intermediate English Course B2 / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 30.11.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

Strane