English

Mesečni program

October 2016

      Printable version
  • 01.10.2016 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 04.10.2016 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   Prezentacija lutrijskog viza programa

   19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 07.10.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar OTKAZANO

  • 08.10.2016 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 11.10.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 12.10.2016 Wed.
  • 11:00 - 12:00

   IT 65+ / Obuka za korišcenje Skajp programa  Moderator: Aleksandra Marinko (zatvorena grupa)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 13.10.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:00

   Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa) PRVI ČAS JE ODLOŽEN

  • 14.10.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 15.10.2016 Sat.
  • 11:00 - 12:00

   PLAYCODE radionica programiranja za decu / OTKAZANO

   17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 17.10.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 18.10.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:00

   Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 19.10.2016 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 20.10.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:00

   Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 21.10.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Maša Banđur, Irena Muhar

  • 22.10.2016 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 24.10.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 25.10.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 26.10.2016 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 27.10.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:00

   Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 28.10.2016 Fri.
  • 17:30 - 19:00

   Lecture: The European Invasion and the Future of Jazz / Thomas Conrad

  • 29.10.2016 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za početnike A1 (zatvorena grupa) / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 31.10.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

Strane