English

Mesečni program

April 2016

      Printable version
  • 01.04.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 02.04.2016 Sat.
  • 10:30 - 11:30

   IT 65+ / Obuka za korišcenje Skajp programa  Moderator: Aleksandra Marinko (zatvorena grupa)

   12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - 2. grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 04.04.2016 Mon.
  • 10:30 - 16:00

   Ben Franklin Fellowship -  razgovori sa kandidatima

   15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
   (Molimo vas da se najavite!)

   18:00 - 20:00

   PREDAVANJE: Spremni na velika dela: Putovanje na Mars / Predacač: Nagin Cox

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 05.04.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 06.04.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 07.04.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 08.04.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 09.04.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - 2. grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa) OTKAZANO

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 11.04.2016 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 12.04.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 13.04.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 14.04.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 15.04.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 16.04.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - 2. grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 18.04.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 20.04.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   18:00 - 20:30

   PUBLIC READING: White City Wordsmiths

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 21.04.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 22.04.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa) OTKAZANO

   17:00 - 20:00

   Lecture and workshop: "Media vs. Reality: American Culture in Context"

  • 23.04.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - 2. grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa) OTKAZANO

    

   17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 25.04.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:30

   Radionice La Leche League: podrška dojenju / Moderatorke: Marija Taraba, Ivana Robertson

   • *Američki kutak Beograd je zatvoren za publiku tokom trajanja radionice

    

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 26.04.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 27.04.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Igor Zagrađanin

  • 28.04.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 29.04.2016 Fri.
  • 00:00 - 23:59

   Američki kutak Beograd je danas zatvoren / Uskršnji praznik

  • 30.04.2016 Sat.
  • 00:00 - 23:59

   Američki kutak Beograd je danas zatvoren / Uskršnji praznik

Strane