English

Mesečni program

March 2016

      Printable version
  • 01.03.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 02.03.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 03.03.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 04.03.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 05.03.2016 Sat.
  • 10:30 - 11:30

   IT 65+ / Obuka za korišcenje Skajp programa  Moderator: Aleksandra Marinko (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 07.03.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 08.03.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 09.03.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   18:00 - 20:00

   Panel diskusija: Zajedničkim koracima do rodne ravnopravnosti

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 10.03.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 11.03.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 12.03.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - druga grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 14.03.2016 Mon.
  • 19:00 - 20:30

   Predavanje: Finansijske krize: ekonomske i političke posledice / Predavač: Dr Irena Vodenska (Predavanje će biti održano u sali Amerikana)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 15.03.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 16.03.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 17.03.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 18.03.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - prva grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   OTKAZANO - Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar

  • 19.03.2016 Sat.
  • 12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - druga grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 21.03.2016 Mon.
  • 15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 22.03.2016 Tue.
  • 19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 23.03.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 24.03.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

  • 25.03.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju: Upoznavanje / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 26.03.2016 Sat.
  • 10:30 - 11:30

   IT 65+ / Obuka za korišcenje Skajp programa  Moderator: Aleksandra Marinko (zatvorena grupa)

   12:00 - 13:30

   Engleski za poslovnu komunikaciju - druga grupa / Moderator: Džejms Doerti (zatvorena grupa)

   17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 28.03.2016 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Radionice La Leche League: podrška dojenju / Moderatorke: Marija Taraba, Ivana Robertson
   *Američki kutak Beograd je zatvoren za publiku tokom trajanja radionice

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 29.03.2016 Tue.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

   19:45 - 21:15

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

  • 30.03.2016 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Igor Zagrađanin

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 31.03.2016 Thu.
  • 17:30 - 19:30

   Pre-Intermediate English Course / Moderator: Jelena Šakić (zatvorena grupa)

Strane