English

Mesečni program

August 2015

      Printable version
  • 03.08.2015 Mon.
  • 12:30 - 14:30

   Kids Time - Filmska projekcija

  • 04.08.2015 Tue.
  • 12:30 - 14:30

   Kids Time - Filmska projekcija

  • 05.08.2015 Wed.
  • 11:00 - 18:00

   Radionica kreativnog pisanja za tinejdžere sa Merili Kaninghem

  • 06.08.2015 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Heather Bourbeau: čitanje poezije

  • 07.08.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Patrick White (OTKAZANO)

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 12.08.2015 Wed.
  • 10:30 - 16:00

   Radionica kreativnog pisanja za tinejdžere sa Merili Kaninghem

  • 14.08.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Patrick White

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 21.08.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Patrick White

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 29.08.2015 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za početnike A2 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurćubić

   19:30 - 20:30

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Jovana Kurćubić

Strane