English

Mesečni program

June 2015

      Printable version
  • 01.06.2015 Mon.
  • 11:00 - 12:00

   Radionice La Leche League: podrška dojenju / Moderatorke: Marija Taraba, Ivana Robertson

   *Američki kutak Beograd je zatvoren za publiku tokom trajanja radionice

   15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari : Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
   (Molimo vas da se najavite!)

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 02.06.2015 Tue.
  • 13:00 - 15:00

   Winning Your Next Job Interview / Moderator: Jim Dougherty (zatvorena grupa)

   18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 03.06.2015 Wed.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 04.06.2015 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 05.06.2015 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

   18:00 - 20:00

   Književna promocija Pisaca Beloga Grada

  • 06.06.2015 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić / OTKAZANO

   19:30 - 21:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Jovana Kurcubić / OTKAZANO

  • 08.06.2015 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 09.06.2015 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 10.06.2015 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 11.06.2015 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 12.06.2015 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 13.06.2015 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić

   19:30 - 21:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Jovana Kurcubić

  • 15.06.2015 Mon.
  • 19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 16.06.2015 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 17.06.2015 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić

   19:30 - 21:00

   English Access Microscholarship Program (zatvorena grupa)

  • 18.06.2015 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 19.06.2015 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 20.06.2015 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić

   19:30 - 21:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Jovana Kurcubić

  • 23.06.2015 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 24.06.2015 Wed.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić

  • 25.06.2015 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Intermediate English Course / Moderator: Mina Radosavljević (zatvorena grupa)

  • 26.06.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Patrick White

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 27.06.2015 Sat.
  • 17:30 - 19:00

   Engleski za pocetnike A1 (zatvorena grupa) / Instruktor: Jovana Kurcubić

   19:30 - 21:00

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Jovana Kurcubić

Strane