English

Mesečni program

September 2014

      Printable version
  • 01.09.2014 Mon.
  • 17:00 - 19:00

   Programiranje za mlade / Moderator radionice: Tijana Đokić

  • 02.09.2014 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Basic English Course with Mina Radosavljevic

  • 03.09.2014 Wed.
  • 18:00 - 19:45

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Mina Radosavljevi

  • 04.09.2014 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Basic English Course with Mina Radosavljevic

  • 05.09.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Vladimir Jovanović

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 10.09.2014 Wed.
  • 18:00 - 19:45

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Mina Radosavljević

  • 12.09.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Vladimir Jovanović

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 15.09.2014 Mon.
  • 15:00 - 16:30

   Mathematician is In / Matematičari:Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
   (Molimo vas da se najavite!)

  • 17.09.2014 Wed.
  • 18:00 - 19:45

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Mina Radosavljević

  • 19.09.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Vladimir Jovanović

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 24.09.2014 Wed.
  • 18:00 - 19:45

   TOEFL: Tips & Tricks / Moderator: Mina Radosavljević

  • 26.09.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Čas konverzacije za odrasle / Moderator: Vladimir Jovanović - OTKAZANO!!!

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije za mlade / Moderatori: Tijana Lazović, Irena Muhar, Bogdan Habić

  • 29.09.2014 Mon.
  • 14:30 - 16:00
   • Mathematician is In / Matematičari:Predrag Pilipović & Tijana Albijenić
    (Molimo vas da se najavite!)

    

Strane