English

O S.A.D.

USA mapSjedinjene Američke Države (engl. United States of America) su federalna ustavna republika koju čini pedeset država i jedan federalni okrug. Uglavnom se prostiru u centralnom delu Severne Amerike, gde se, između Tihog iAtlantskog okeana, nalazi četrdeset osam kontinentalnih država i glavni grad Vašington, koje se na severu graniče sa Kanadom, a na jugu s Meksikom. Država Aljaska je severo-istočni deo Severne Amerike, dok država Havaji predstavljaju arhipelag u srednjem Pacifiku. Država ima pet naseljenih i devet nenaseljenih teritorija u Pacifiku i Karibima. Sa ukupnom površinom od 3,79 miliona kvadratnih milja (9,83 miliona kvadratnih kilometara) i sa 316 miliona stanovnika, Sjedinjene Države su četvrta najveća država sa ukupnom površinom i treća po broju stanovnika. SAD su jedna od država u svetu sa najvećom etničkom različitošću i multikulturalnošću rezultat velike imigracije iz mnogih zemalja. Glavni grad je Vašington, dok je Nju Jork najveći grad u SAD. Oblik vlasti je Savezna republika.


O Sjedinjenim Američkim Državama možete saznati više posećujući Američki kutak.Strane

Dodatne strane