English

O Nišu

Niš se nalazi u niškoj kotlini uz ušče Nišave u Južnu Moravu na 43°19' severne geografske širine i 21°54' istočne geografske dužine. Uži centar grada je na 194m nadmorske visine (kod spomenika u centru). Najviša tačka na teritoriji grada je Sokolov kamen, vrh na Suvoj planini (1.523m nadmorske visine), a najniža nizvodno od ušča Nišave u Moravu kod mesta Trupale (173m nadmorske visine). Područje grada zahvata površinu od 596,71km, na kome se nalazi Niš, Niška Banja i 68 prigradskih i seoskih naselja.

Geografski, Niš se nalazi na raskrsnici najvažnijih balkanskih i evropskih i evropskih saobraćajnih pravaca. U Nišu se magistralni pravac, koji vodi sa severa, dolinom Morave iz pravca Beograda, račva na pravac ka jugu, dolinom Vardara prema Solunu i Atini, i pravac ka istoku, dolinom Nišave i Marice prema Sofiji, Instabulu i dalje ka Bliskom Istoku.

U Nišu se odvajaju i putevi ka severozapadu (prema Zaječaru, Kladovu i Temišvaru) i ka jugozapadu (prema Jadranskom moru).

Svi ovi putni pravci bili su poznati još od najstarijih vremena kao pravci kretanja naroda, robe i vojski.  "Via Militaris" u periodu Rima i Vizantije, "Carigradski drum" u srednjevekovnom periodu u doba Turaka. Danas, to su glavni magistralni evropski pravci na Balkanu, koji Niš čine raskrsnicom Evrope sa Malom Azijom i Crnomorskog područja sa Mediteranom.

Prema popisu iz 2011. u Nišu živi 260.237 stanovnika (uključujući gradske i ruralne delove opštine), dok se broj stanovnika u urbanom delu procenjuje na 187.544 stanovnika.

Niš, sa svojom bogatom istorijom, bujnim zelenilom i banjskim centrom u Niškoj Banji, nudi velike mogućnosti za banjski, medicinski, poslovni i kongresni turizam.

Ovaj grad, u kome postoji 35 osnovnih i 22 srednje škole, predstavlja veliki centar obrazovanja a ujedno je poznat i kao jedan od značajnijih univerzitetskih gradova u Srbiji sa svojih 13 fakulteta.Strane

Dodatne strane