English

O Bujanovcu

Na 360 kilometra autoputa od Beograda do Makedonije i Grčke na jugu Srbije , nalazi se grad Bujanovac , administrativni , privredni , kulturni , zdravstveni i obrazovni centar opštine .

Opština Bujanovac se nalazi u južnoj Srbiji , istočno od Kosova i severa  Makedonije . Površina opštine je 461km ² . Prema  popisu stanovništva iz 2011. god. , opština je imala populaciju od 18,067 ljudi .

Pored gradskog područja opštine Bujanovac Bujanovac ima još 59 naselja, organizovanih u 27 mesne zajednice .

U Bujanovcu , postoje tri nacionalnosti :
Albanski , Srpski i Romski narod .Strane

Dodatne strane