English

O Kutku

Američki kutak Beograd je osnovan 16. maja 2003. u saradnji sa Bibliotekom Grada Beograda i Ambasadom SAD-a. 17. oktobra 2006. Američki kutak je ponovo otvoren na trenutnoj lokaciji u Domu omladine Beograda.

Sponzorisan od Ambasade SAD-a u Beogradu, Biblioteke grada Beograda i Doma omladine Beograda, Američki kutak funkcioniše po uzoru na  javne biblioteke, nudeći korisnicima brojne izvore informacija. Kutak nudi pristup trenutnim i pouzdanim informacijama o SAD-u putem multimedijalnih kolekcija, kolekcija knjiga, serijskih publikacija i Interneta, kao i kroz programe otvorene za sve zainteresovane građane.

Američki kutak raspolaže prostorom za organizovanje programa poput kreativnih radionica, predavanja, filmskih projekcija, izložbi, tribina, sastanaka itd., kao i prostorom za čitanje i učenje.

Knjižni fond Američkog kutka sastoji se od publikacija na engleskom jeziku koje sadrže najraznovrsnije informacije o SAD-u. Fond obuhvata stručnu i referensnu literaturu, beletristiku, publikacije američke vlade, publikacije o poslovanju, a deo kolekcije dostupen je na Kindle uređajima.

Američki kutak takođe obezbeđuje pristup informacijama o SAD-u putem Interneta, audio i video materijala i CD-ROM-ova.
Pristup svim sadržajima Američkog kutka je besplatan i otvoren za sve zainteresovane građane.

PRAVILA PONAŠANJA U BIBLIOTECI

 

Poštovani korisnici,
molimo Vas da se pri ulasku u biblioteku javite bibliotekaru za pultom ukoliko želite da pretražujete dostupne baze podataka i ostavite svoju člansku kartu.
Razgledanje neprikladnog sadržaja na internetu rezultiraće gubitkom prava na korišćenje računara.
Korisnici su dužni da pozajmljene materijale vrate u predviđenom roku. Prema Odluci o cenama usluga Biblioteke grada Beograda, kazna za neblagovremeno vraćanje knjiga iznosi 10 din po danu, po knjizi.
Molimo vas da svojim prisustvom i ponašanjem ni na koji način ne ometate ostale korisnike i ne narušavate im ugodan boravak u Američkom kutku.

Hvala na razumevanju,
Američki kutak Beograd

 

 

30.01.2018

Strane